Wat is Ki-Aikido?

Ki-Aikido is een zelfverdedigingskunst die voorkomt uit de Japanse krijgskunsten (Budo). Het grote verschil met vechtsporten en budosporten als Karate en Judo is dat er in Ki-Aikido geen nadruk ligt op het wedstrijd-element. Sterker nog iedere vorm van wedstrijd of competitie is afwezig bij Ki-Aikido. Het doel van Ki-Aikido is lichaam en geest coördineren om een gelukkiger leven te leiden. We trainen met een partner waarbij de een de rol van de aanvaller heeft ook wel ‘Nage’ genoemd. De ander heeft de rol van de verdediger en wordt ‘Uke’ genoemd. Beide Aikidoka’s moeten de rol naar hun beste kunnen uitvoeren om elkaar naar een hoger niveau te helpen. Of je nu aanvaller of verdediger bent beide rollen helpen je ontwikkelen. Je leert dat kracht(=spanning) en agressie juist conflicten creëren, terwijl ontspannen zijn met een positieve kalme geest conflicten te voorkomen of te de-escaleren en op te lossen. De Ki-Aikido’s principes die je tijdens de training bestudeerd zijn er om in jouw dagelijks leven toe te passen.

Algemeen
Vanaf 13 jaar kunnen Ki-Aikidoka’s trainen in de volwassenenklas. Oefenen doen we in een sportzaal die ‘dojo’ genoemd wordt. We trainen op een grote mat. Hierbij draag je een wit pak (net zoals bij judo) die ook ‘kendogi’ wordt genoemd. Het is traditie dat mannen vanaf zwarte band ook een Hakama dragen over hun broek. Dit is een zwarte broekrok die aan je band wordt vastgeknoopt. Dames (vanaf 13 jaar) mogen een Hakama dragen vanaf de eerste les.

Bij Ki-Aikido hebben we technieken waar je elkaar vastpakt bij de kleren. Om te voorkomen dat kleding kapot gaat draag je daarom dus extra sterke sportkleding. Waneer je als beginner nog geen Ki-Aikido pak hebt mag je trainen in een trainingsbroek met een oud T-shirt. Je kunt later beslissen wanneer je een Aikido-pak wilt aanschaffen. Naast een kendogi (en Hakama) dragen we slippers die je aandoet in de kleedkamer en weer uit doet als je de mat opgaat. We trainen op blote voeten.

Wat doen we tijdens de les:
Je begint de les door op knieën te groeten naar het Ki-teken. Vervolgens wordt er naar de leraar gegroet die je Sensei noemen. Hier zit geen religieuze betekenis achter. Het is een teken van dankbaarheid en respect voor de leraar en de leraren voor hem die Ki-Aikido mogelijk hebben gemaakt. Na het groeten begin je met de warming-up om je voor te bereiden op de training. De warming-up bestaat uit stretch-oefeningen en Ki-oefeningen. Ki-Oefeningen zijn bewegingen die weer bij de verdedigingstechnieken terugkomen. Elke oefening heeft een functie en is dus niet een op zichzelf alleenstaande oefening. Voor je gaat oefenen met een partner groeten de Ki-Aikidoka’s zittend op de knieën na elkaar.

Ki-Aikidotraining
In de les leer je verdedigingstechnieken, valbreken of rollen genoemd, een juiste lichaamshouding te hebben en hoe te bewegen, vanaf bruine band trainen we met verschillende wapens zoals bokken (houten zwaard), tanto (mes) en Jo (stok van 150 cm lang). Je leert over etiquette die een belangrijke rol hebben bij alle Budo-sporten. Deze zijn noodzakelijk om een les zo geordend en efficiënt mogelijk te houden. Om de technieken goed uit te voeren leer je door een juiste lichaamshouding licht en snel te bewegen. Bij Ki-Aikido wordt de tegenstander bij veel technieken naar de grond gewerkt, meestal gepaard met grote snelheid. Hierbij is het noodzakelijk dat je goed kunt valbreken of ook rollen genoemd en we besteden hier uitvoerig aandacht aan.

Ki-training
Hier leren we je om in balans te zijn. We noemen dit “one point” hebben.  Je leert je te concentreren op het centrum van je lichaam. Je geest wordt hierdoor kalm en je lichaam ontspant. Hierdoor kun je de technieken soepeler uitvoeren. Daarnaast veranderd jouw perceptie van het dagelijks leven. Dagelijkse problemen verdwijnen niet, maar worden  minder relevant waardoor je in staat bent deze efficiënter op te lossen. In de Ki-training besteden we aandacht aan ademhaling- en meditatietechnieken. Deze technieken zijn zeer geschikt om spanning tegen te gaan en verbeteren de gezondheid.

De les sluiten we af zoals we begonnen zijn. We groeten naar de trainingspartner (s)het Ki-teken en daarna naar de leraar.

@Copyright-kiaikidoschoolbreukelen.nl