De jeugdexamens worden op zaterdag 25 juni afgenomen op dezelfde tijd als normaal, 10.00 en 11.00 uur. Indien iemand niet kan op die datum, dan graag even overleggen. We gaan dan kijken naar een andere datum voor die leerling.